Stránka Hnutie SPD je v rekonštrukcii do odvolania


v prípade otázok nás môžte kontakovať na email: Napíšte nám!


Aktuálne informácie môžete sledovať tu: Hnutie SPD


NAŠA VÍZIA č.1


- chceme zaviesť prvky priamej demokracie


- sfunkčniť referendum (zoberieme moc politikom)


- zavedieme odvolateľnosť politikov


- postupné zavedenie princípu jednej dane


NAŠA VÍZIA č.2


- potravinová a energetická sebestačnosť


- všetky strategické podniky v rukách štátu


- trestnoprávna a hmotná zodpovednosť politikov


- sfunkčnenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku


- zahraničná politika orientovaná iba v záujme SR


- Ústava SR musí byť nadradená všetkým medzinárodným zmluvám a dohodám = oprava Ústavy SR


NAŠA VÍZIA č.3


- podmienený základný príjem pre pracujúcich a dôchodcov


- podpora tradičnej rodiny


- podpora tradičných, kresťanských a historických tradícii


- zrušenie pôsobenia zahraničných neziskových organizácii (tie čo sa venujú politike)


- užšia spolupráca v rámci V4


- podpora mladých rodín výstavbou nájomných bytov a domov


- vyššia podpora štátu našim poľnohospodárom


- podpora predaja domácich výrobkov vo všetkých oblastiach


- tvorba pracovných miest:


a) oprava hradov a zámkov


b) čistenie životného prostredia (potoky,rieky,lesy a pod.)


c) archeologické vykopávky


d) podpora v sektore IT


- podpora digitalnej ekonomiky