gallery/abc2b67a6_slovenska_vlajka2

A mozgalom tíz alapvető programpontja hazafias mozgalom

SPD - A SZABADSÁG ÉS KÖZVETLEN DEMOKRÁCIA

 

Egy hazafias Demokratikus mozgalom, mely kompromisszumok nélküli politikai harcot vív Szlovákia  önnállóságáért és függetlenségéért. Az Európai  integráció  jelenlegi formája egy hibás terv része kialakítani egy Európai szuperállamot.E terv része az Európai nemzetek, államok teljes legyengítése és megszüntetése . Követeljük a polgárok törvény adta jogait referendum által dönteni az EU- ból való kilépésről. A jelenlegi Európai integrációs terv veszélyezteti a szabadságot  és a demokráciát Európában . E terv része az irányitott iszlamizáció is

A folyamatban lévő illegális bevándorlás konfliktusok kezdete, melyek végeredményben veszélyeztetik  a demokráciát, szabadságunkat nemzetünk és a Szlovák állam puszta létét. Semilyen faj, nemzet, vallás és kultúra ellen nem táplálunk gyülőletet. A mi mozgalmunk a nemzeti tradíciók, a keresztény kultúra  és civilizáció alapjaira épül. Ezeket az értékeket védjük és védni fogjuk, mert ezek a szabadság, az emberi jogok és a demokrácia alapjai.  Az Európai államok folyamatban lévő iszlamizációja ezekkel az értékekkel összeegyezhetetlen. Elutasítjuk a multikultúra ideológiáját, mely az iszlamizáció eszköze. Hangoztatjuk, hogy nem kötelességünk ajtót nyitni mindenkinek, aki itt szeretne letelepedni, ellenkezőleg, az idegenek hazánkban való tartózkodása legyen számukra kiváltság. Aki nálunk szeretne élni és dolgozni, respektálnia kell vallásunk, kultúránk és értékeinket. Legyünk urai hazánknak, melyet évszázadokon keresztül építettek elődeink. Legyünk igazi hazafiak, értékeljünk más nemzeteket, és ugyanezt várjuk el tőlük is. Támogassuk a szabad Európai államok és a Visegrádi négyek államai együttműködését a közös érdekek, szabad kereskedelem, szabad mozgás és védelem, és a nyílt  piac szellemében.

1. A politikai rendszer radikális változását akarjuk, egyenes demokráciát és működőképes referendumot akarunk.

2. A politikusok anyagi és büntetőjogi felelőségét, leváltás lehetőségét.

3. Működőképes törvényt akarunk a vagyon eredetéről.

4. Adóemelések végét és az egységes 10 százalék adó bevezetését akarjuk.

5. Új munkahelyeket fogunk teremteni, ezért a Szlovák cégtulajdonosokat és magánvállalkozókat fogjuk támogatni.

6. Ne egedjük, hogy a politikai  és végrehajtó maffia kizsákmányolja a polgárokat.

7. Műküdőképes jogot és igazságszolgáltatást akarunk. Működőképes államot akarunk mely a polgárok érdekeit képviseli.

8. Nem akarunk drága és működőképtelen szociális rendszert, olyan rendszert akarunk mely az összes rendes embert támogatja - nyugdíjasokat, gyermekes családokat, egészségkárosultakat, szegénységben veszélyeztetett gyermekeket - alapbevétel.

9. Adósságoktól mentes jövőtt akarunk.

10. Nem akarunk az EU elkötelezettje lenni, önálló Szlovák államot  akarunk építeni és védeni.